Sinds 1984 heeft Menhart Bouwkundig Ontwerp & Tekenburo een groot aantal projecten uitgevoerd. Het betreft projecten in de renovatie, woning- en utiliteitsbouw. De diverse projecten worden met behulp van de computer getekend. Hierdoor is het mogelijk om naast de benodigde tekeningen voor de bouw, ook een ruimtelijk inzicht (3d-tekening/rendering) van het project te realiseren. Opdrachtgevers krijgen hierdoor een veel beter inzicht hoe de plannen er in werkelijkheid uit zullen zien.

Het bureau heeft drie vaste medewerkers en werkt bij grotere projecten samen met andere architectenbureaus. Alle medewerkers werken in dezelfde ruimte waardoor zij allen permanent geïnformeerd zijn en waardoor een integrale en multidisciplinaire aanpak van projecten mogelijk is. Ons ontwerpuitgangspunt is het begrip samenhang tussen het ontwerp en zijn context. Ook vinden wij dat het ontwerp uitdrukking moet geven van hetgeen er gehuisvest is. Een heldere interne verkeersstructuur met een visuele relatie naar buiten behoort tot de wezenlijke kenmerken van onze ontwerpen. In 1999 werd deze aanpak beloond met de welstandsprijs categorie 5.